Skip to main content

นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนแล้วที่ชาวประมงพื้นบ้านใช้วิถีชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีนี้ยังได้ช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน ยังความผาสุขให้แก่ชุมชน และทำให้เราได้บริโภคปลาที่จับตามธรรมชาติ

แต่วันนี้ จำนวนปลาทะเลที่จับได้ลดฮวบลงเหลือเพียง 18 กิโลกรัมต่อวัน จากเมื่อก่อนเคยได้ถึง 200 - 300 กิโลกรัมต่อวัน แทบจะไม่เพียงพอต่อค่าเชื้อเพลิงในการออกเรือแต่ละวัน จนไม่สามารถจุนเจือรายจ่ายภายในครอบครัวได้ การทำประมงแบบทำลายล้างส่งผลให้จำนวนสัตว์น้ำเหลือเพียงน้อยนิด ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของอาหารทะเลในจาน ต่อทะเลไทยที่ทรงคุณค่า และต่อวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้านทั้งหมด

พวกเขาต้องการแรงสนับสนุนจากคุณเพื่อช่วยป้องกันโศกนาฏกรรมที่เป็นผลพวงจากทะเลไทยที่ถูกทำลาย วิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านกำลังถูกคุกคาม รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ และลูกหลานในชุมชนที่ต้องอยู่อย่างยากลำบากเช่นกัน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และเขียนเรื่องราวของคุณเอง เรื่องราวแห่งความเอื้ออาทร ความยั่งยืน และการอนุรักษ์ เพื่อความดีงามของผู้อื่น

นุชุลา งะสมัน ผู้ไม่เคยยิ้ม.....

ความยากจนทำให้โอกาสชีวิตของนุชุลาช่างน้อยนิด หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตแล้ว นุชุลาจำต้องออกจากโรงเรียนประถมเพื่อมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ และดูแลน้องๆ 

นุชุลาแต่งงานกับวิเชียร ลูกน้ำเค็มจากบ้านเดียวกัน ทั้งสองมีลูกสาวและลูกชายชื่อวิลาวัณย์และวีรภาพ สองสามีภรรยามีเพียงอวนปลาทรายหลังเดียวและเรือหาปลาลำเล็กๆ เป็นสมบัติติดตัว หลายครั้งที่ออกทะเล สิ่งที่ได้กลับมาคือปลาจำนวนน้อยนิด เงินที่ได้มาจากการขายปลาโดยเฉลี่ย 300 บาทต่อวันนั้น เมื่อจ่ายค่าน้ำมันแล้ว แทบไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัว 


"บางครั้ง เราได้ปลามาแค่ 7 ตัว ชีวิตลำบากจริงๆ"


จำนวนปลาในทะเลได้ลดลงไปอย่างน่าใจหาย วิถีประมงแบบทำลายล้างได้ทำลายนิเวศน์ทางทะเล และวิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้าน ซึ่งในขณะนี้กำลังถูกคุกคามอย่างหนัก

แต่กำลังใจของนุชุลาเต็มเปี่ยม เธอเชื่อมั่นว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอน และจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มอีกครั้ง 

นุชุลาเข้าร่วมโครงการ "ร้านคนจับปลา" ที่อ็อกแฟมสนับสนุน เธอได้เรียนรู้ฝึกฝนความชำนาญหลายๆ ด้านที่จำเป็น ทำให้เธอมองเห็นอนาคตที่สดใส เธอเรียนรู้การแปรรูปปลาสด และส่งขายในราคาที่เป็นธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

ความมุ่งมั่นและการทำงานหนักได้ส่งผลให้นุชุลาพ้นจากการเป็นหนี้พ่อค้าคนกลาง ตอนนี้เธอสามารถดูแลครอบครัว และเริ่มมองเห็นโอกาสของลูกไม่ต่างจากเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ นั่นคือนุชุลาจะยิ้มได้อีกครั้ง 

ณ วันนี้ มีชาวประมงพื้นบ้าน 200 คนเฉกเช่นนุชุลาที่ต้องการแรงสนับสนุนจากคุณ เพื่อสร้างโอกาสแหลุดพ้นจากบ่วงความยากจนถาวร

นุชุลายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเมื่ออนาคตของเธอและลูกๆ เริ่มฉายแสง
การแปรรูปปลาที่ร้าน "คนจับปลา" ช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชิวิตของสมาชิกในครอบครัว
ช่วยคืนรอยยิ้มของกลุ่มประมงพื้นบ้านกลับมา

คุณจะช่วยสนับสนุนการทำประมงยั่งยืน ปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล และมอบโอกาสอันสดใสให้กับเด็กๆ คนอื่นๆ นอกเหนือจากวิลาวัณย์และวีรภาพ

/เดือน
คุณได้สร้างรอยยิ้มให้กับคนอย่างน้อย 5 คน เพราะพวกเขาได้เรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยงการถูกเอารัดเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
บริจาคตอนนี้
/เดือน
คุณได้มีส่วนในการสร้างความอุ่นใจให้กับชาวประมงพื้นบ้าน เพราะการได้เข้าเป็นสมาชิกร้าน “คนจับปลา” คือการมีรายได้ที่เป็นธรรมจากการขายสัตว์น้ำที่จับได้
บริจาคตอนนี้
/เดือน
คุณได้สนับสนุนคนเพิ่มอีก 10 คนเฉกเข่นนุชุลทุกๆ ปีให้สามารถพาตนเองให้พ้นจากยากจน และครอบครัวขอวพวกเขาได้
บริจาคตอนนี้
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมกลุ่มผู้หญิงให้เรียนรู้วิธีการขายสินค้าให้ได้ราคาที่ยุติธรรม
บริจาคตอนนี้
ช่วยให้ชีวิตผู้หญิงอย่างน้อย 2 คนได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
บริจาคตอนนี้
สุดยอด! ด้วยเงินก้อนนี้ จะมีคนอีกมากที่มีชีวิตที่ดีขึ้น
บริจาคตอนนี้