Skip to main content
ในปีที่่แล้ว ความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนของเราได้ก่อให้เกิดเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อ
มีชาวคองโกกว่า 4.1 ล้านคน เหมือนหนูน้อยผู้นี้ที่มีน้ำสะอาดดื่มและใช้ทุกวัน สิ่งนี้ยังได้ช่วยชีวิตผู้คนให้รอดจากการติดเชื้อไข้ไทฟอยด์และอหิวาต์
จอยกันและผู้คนอีก 500,000 คนสามารถพัฒนาพันธุ๋พืช สินค้า และอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเกษตรกรอีก 250,000 คนตอนนี้ก็สามารถต่อรองราคาผลิตผลของตนเองได้มากขึ้นแล้ว
ท่ามกลางเหตุภัยภิบัติและฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ประสบภัย 8.1 ล้านคนได้รับความช่วยเหลือใน 39 เหตุการณ์แล้วทั่วโลก
nomedia
แรงสนับสนุนของคุณจะช่วยผู้คนให้หลุดพ้นจากความอดอยากได้อย่างไรบ้าง
แรงสนับสนุนของคุณจะช่วยผู้คนให้หลุดพ้นจากความอดอยากได้อย่างไรบ้าง

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายงานประจำปีของอ็อกแฟม