Skip to main content
  1. หน้าแรก
  2. /
  3. เกี่ยวกับเรา

อ็อกแฟมคือองค์กรระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนจากทั่วโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาความยากจน


เราเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของคุณ ในการแก้ปัญหาความยากจนที่ยั่งยืน และเห็นผลจริง

มาร่วมกันช่วยเพื่อนมนุษย์ผู้กำลังเผชิญวิกฤติด้านมนุษยธรรม มาเดินหน้าโครงการเพื่อความยั่งยืนที่จะยกระดับชีวิตของผู้ยากไร้ และร่วมกันรณรงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

สามช่องทางเพื่อแก้ปัญหาความยากไร้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ช่วยชีวิต
ที่กำลังเผชิญวิกฤติ
โครงการพัฒนาต่างๆ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ให้ไม่ต้องเผชิญความยากจนอีกต่อไป
งานรณรงค์และสนับสนุน
สู้เพื่อความเท่าเทียม
เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น