Skip to main content
  1. หน้าแรก
  2. /
  3. มีส่วนร่วม
  4. /
  5. ร่วมงานกับอ็อกแฟม

"การร่วมงานกับอ็อกแฟมเป็นมากกว่าแค่งาน"


คุณจะได้ทำงานกับองค์กรระดับโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรนานาชาติ 17 องค์กรที่ทำงานร่วมกันใน 90 กว่าประเทศทั่วโลก

เราคือองค์กรที่ทำงานร่วมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความยากจน 

ตำแหน่งงานในประเทศไทย
ดูตำแหน่งงานจากทั่วโลก