Skip to main content
  1. หน้าแรก
  2. /
  3. มีส่วนร่วม

ร่วมมือกับเราวันนี้ ร่วมเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากจนทั่วโลกได้โดย

 

  • สนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยสานต่องานของเรา 
  • ใช้ทักษะความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณ เข้ามาเป็นอาสาสมัคร
  • ร่วมเป็นพันธมิตรภาคธุรกิจ
  • ร่วมงานกับเรา  
  • ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่า
คุณสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้ในหลากหลายรูปแบบ และช่วยให้โลกนี้้ความยุติธรรมมากขึ้น
บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความยากจน
บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความยากจน

ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก

ร่วมสนับสนุนไปกับเรา
บริจาคโดยตรงให้แก่โครงการในประเทศไทย
บริจาคโดยตรงให้แก่โครงการในประเทศไทย

สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศนี้

ดูโครงการต่างๆ ของเรา
เป็นอาสาสมัครเพื่อใช้ทักษะและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของคุณ
เป็นอาสาสมัครเพื่อใช้ทักษะและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของคุณ

สละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยงานสาธารณะ

ติดต่อเรา
ร่วมงานกับ OXFAM
ร่วมงานกับ OXFAM

หากคุณต้องการงานที่ให้มากกว่าค่าตอบแทน

ดูที่กระดานรับสมัครงานของเรา