Skip to main content
  1. หน้าแรก
  2. /
  3. เกี่ยวกับเรา
  4. /
  5. การรณรงค์และการสนับสนุน

“คนเข้มแข็งยืนหยัดเพื่อตนเอง แต่คนเข้มแข็งที่สุดยืนหยัดเพื่อผู้อื่น”


คนยากจนต้องการความยุติธรรม ไม่ใช่สิ่งของบริจาค ด้วยเหตุนี้ เราจึงยืนหยัดเคียงข้างคนจนที่เรียกร้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของพวกเขา เช่น ความช่วยเหลือจากนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน และการค้าอาวุธ ด้วยการกดดันผู้นำชาติต่างๆ ทั่วโลกให้ช่วยกันสร้างโลกที่เป็นธรรมมากขึ้น

เพื่อโลกที่น่าอยู่
GROW (เติบโต)

แต่ละวัน ประชากรบนโลกนับพันล้านต้องทนกับความหิวโหย ไม่ใช่เพราะมีอาหารไม่พอสำหรับทุกคน แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเชื่อผิดๆ ที่ฝังรากลึกในระบบที่มีมาช้านาน และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิธีการผลิตในภาคเกษตรทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปอย่างสิ้นเปลืองจนไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้

แต่ที่จริงแล้ว ยังมีวิธีการปลูกพืชที่ดีกว่านี้ วิธีที่ว่านี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อสุขภาพมนุษย์ แต่ยังเป็นวิธีการที่สร้างผลผลิตได้มากพอสำหรับทุกๆคนบนโลกใบนี้ตลอดไป

วิธีการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและกระจายอาหารได้อย่างทั่วถึงมีอยู่แล้ว  เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องรัฐบาลและบริษัทผู้ผลิตให้ปรับเปลี่ยนนโยบายซึ่งไร้ประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่น้อยนิด

เวลาแห่งการเติบโตมาถึงแล้ว

รณรงค์เปลี่ยนโลก
อ็อกแฟม สงวนลิขสิทธิ์
ควบคุมอาวุธ

เป็นเวลาสิบปีกว่าแล้วที่ผู้สนับสนุนอ็อกแฟมและคนอีกจำนวนมากช่วยกันเรียกร้องให้มีสนธิสัญญาควบคุมการค้าอาวุธผิดกฎหมาย เราได้ช่วยกันรวบรวมรายชื่อ นำส่งทางอีเมล์ และเข้าพบเจรจากับหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบ ในที่สุดวันที่ 2 เมษายน ปี พ.ศ. 2556 ข้อเสนอสนธิสัญญาควบคุมการค้าอาวุธผิดกฎหมายก็ได้รับเสียงโหวตสนับสนุนอย่างท่วมท้น ณ ที่ประชุมองค์การสหประชาติ กรุงนิวยอร์ค สนธิสัญญาครั้งประวัติศาสตร์นี้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้มหาศาล โลกมีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันนี้ได้เพราะความอดทนและมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคน

Credit: Andrew Aitchison
หยุดแย่งชิงที่ดินเพื่อแหล่งน้ำตาล

บ่อยครั้งที่เบื้องหลังการผลิตน้ำตาลที่ใช้ปรุงอาหารและเครื่องดื่มสุดโปรดของพวกเรามาจากการขับไล่เกษตรกรออกจากที่ดินของตนเอง ทำให้พวกเขาและครอบครัวต้องสูญเสียแหล่งอาหารและรายได้หลักไป

ในช่วงปลายปี 2556 ผู้ให้การสนับสนุนอ็อกแฟม 260,000 ราย ได้เรียกร้องให้กลุ่มบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ระดับโลกตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำตาลว่าไม่ได้มาจากการเอาเปรียบเกษตรกร ผลจากการเรียกร้องคือบริษัทโคคา-โคล่าได้เริ่มบังคับใช้นโยบายใหม่ว่าด้วยการครอบครองที่ดินอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับเกษตรกรรายย่อยทั่วโลก 

Credit: Crispin Hughes/Oxfam
ยาสำหรับคนนับล้าน

ในปี 2550 บริษัท Novartis ได้ดำเนินการทางกฎหมายที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนนับล้าน บริษัทยายักษ์ใหญ่นี้เริ่มเดินหน้าใช้ขบวนการทางกฏหมายร้องขอต่อศาลให้สั่งรัฐบาลอินเดียหยุดผลิตยาสามัญในราคาไม่แพง โดยยาเหล่านั้นเป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยคนหลายล้านคนทั่วโลก 

ผู้สนับสนุนอ็อกแฟม 80,000 รายยื่นมือเข้ามาสนับสนุนเพื่อยุติกระบวนการนี้ ผลจากรณรงค์นี้ทำให้คนจนทั่วโลกยังซื้อหายาสามัญในราคาไม่แพงได้เช่นเดิม