Skip to main content
  1. หน้าแรก
  2. /
  3. เกี่ยวกับเรา
  4. /
  5. ความเสมอภาคทางเพศสภาวะ

เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับ
ผู้หญิงนับล้านซึ่งกำลังเผชิญปัญหาความยากจน

ผู้หญิงจึงเป็นหัวใจในการดำเนินงานของเรา


ประชากรที่อยู่อย่างอดอยากส่วนใหญ่คือผู้หญิง
ผู้หญิงมักเข้าถึงสิทธิและทรัพยากรได้น้อยกว่า ได้รับโอกาสตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆน้อยกว่าผู้ชาย
แต่เมื่อเกิดวิกฤติด้านมนุษยธรรม ผู้หญิงกลับเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด

อ็อกแฟมมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงยืนยันสิทธิที่พึงมี มีอำนาจตัดสินใจในสถานการณ์ที่จะส่งผลต่อชีวิตของพวกเธอ
ปีที่แล้ว ผู้หญิงกว่า 1.7 ล้านคนในโครงการต่างๆของอ็อกแฟมทั่วโลกได้ตระหนักถึงสิทธิและอำนาจอันพึงมีของตน ทำให้พวกเธอกล้ายืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง

บทบาทสตรีเป็นหัวใจของการดำเนินโครงการ
ปลดปล่อยศักยภาพด้วยการศึกษา

ในพื้นที่ชนบทของปากีสถาน เด็กผู้หญิงเพียง 1 ใน 3 ที่เคยได้มีโอกาสไปโรงเรียน บ่อยครั้งผู้ปกครองไม่กล้าส่งลูกสาวไปเรียนเพราะมีโรงเรียนหญิงล้วนไม่พอเพียง ในภูมิภาคที่อัมนา (Amna) อาศัยอยู่ โรงเรียนหญิงล้วนมีอยู่เพียง 1 ใน  4 เท่านั้น

หากเพียงพวกเธอได้รับการศึกษา เด็กหญิงพวกนี้ก็จะได้รับโอกาสที่รุ่นแม่ของตนเองไม่เคยได้ ขอเพียงอ่านออกเขียนได้ พวกเธอก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น มีโอกาสเพิ่มรายได้มากขึ้น ดูแลตัวเองได้ และกล้าที่จะเป็นกระบอกเสียงต่อต้านความรุนแรง

ผู้หญิงไม่ควรต้องเสียชีวิตจากการคลอดบุตร

ที่ประเทศกาน่า ผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตขณะคลอดบุตรเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง อ็อกแฟมจึงร่วมกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นและผู้สนับสนุนช่วยกันรณรงค์ให้ผู้หญิงได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เซซิเลีย (Cecilia) เป็นหนึ่งในนางพยาบาลผดุงครรภ์ ที่เข้าไปช่วยทำคลอดผู้หญิงเหล่านี้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมาก 

หากมีกฎหมายและระบบที่ดูแลสุขภาพประชาชนมารองรับ พวกเธอก็จะไม่ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอีกต่อไป เด็กอีกจำนวนมากก็จะไม่ต้องเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้

ฟื้นคืนพลังกลุ่มสตรี

ในสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนเช่นนี้ อ็อกแฟมได้เข้าไปฝึกอบรมชุมชนในบังคลาเทศที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ให้เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านได้เรียนรู้การเก็บเกี่ยวและขายผลิตผลที่จะช่วยให้พวกเขามีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องและส่งลูกเรียนหนังสือ

ทุกวันนี้จอยกัน (Joygun) มองเห็นอนาคตที่สดใสสำหรับครอบครัวของเธอ รายได้ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้เธอสามารถดูแลครอบครัวและส่งเสียลูกเรียนหนังสือได้

ด้วยเงินกู้ยืมหนึ่งก้อน เมล็ดพันธุ์ เครื่องมืออุปกรณ์ การอบรมเทคนิคการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เราพร้อมให้การสนับสนุน สตรีอีกมากจะสามารถเพิ่มผลิตผลเพาะปลูก และทำงานฝีมือเพื่อนำไปจำหน่ายและต่อยอดออกไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

กระบอกเสียงอันทรงพลังของสังคม

ผู้หญิงมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ขึ้น ทว่าหลายครั้ง พวกเธอกลับถูกละเลย ขาดโอกาสตัดสินใจในสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง

เราได้สนับสนุนให้ให้กลุ่มสตรีมีบทบาทในทุกๆ โครงการที่เราทำ อันเป็นหัวใจสำคัญในงานของอ็อกแฟม เราเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน และมีอำนาจตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อชีวิตของเธอ

ทิก้า เป็นหนึ่งในกลุ่มสตรีที่ได้ผันตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน และกลายเป็นผู้ที่ได้รับความนับถือจากสมาชิก ทั้งยังมีส่วนร่วมผลักดันให้ผู้หญิงลุกขึ้นมามองบทบาทของตัวเองในมุมมองใหม่

“ที่ผ่านมา เวลาเจอคนแปลกหน้า ฉันก็จะพยายามแอบๆ ทำตัวเงียบๆ .. ทุกวันนี้ฉันกลายเป็นคนใหม่ เป็นผู้หญิงที่กล้าแสดงออก" ทิก้าบอกกับเรา